Bestuurlijke, maatschappelijke en technologische veranderingen in de samenleving hebben overheidscommunicatie de afgelopen jaren behoorlijk beïnvloed. Burgers zijn mondiger geworden, stellen zich kritischer op en willen persoonlijk worden betrokken. Het sterk veranderde media- en communicatielandschap speelt een cruciale rol in de verwachtingen van burgers.

Bureau voor strategie en communicatie binnen de overheid

Tegemoetkomend aan deze ontwikkelingen is het de taak van de overheid om tijdig, volledig en transparant te communiceren. Ook moet de overheid zich online actiever bewegen en daar de maatschappelijke verbinding maken. In dialoog met burgers, maar ook op het vlak van digitale dienstverlening. Dit vraagt om een gedegen, maar voortvarend (communicatie)beleid, waarin overheden en (keten)partners van elkaar kunnen leren.

 

Overheidscommunicatie is wezenlijk anders dan communicatie in de commerciële sector. Bij BOOM begrijpen we dat. Algemeen belang en draagvlak staan voorop, de bestuurlijke omgeving is complex en resultaten worden op een andere manier gemeten. We weten dat de overheid een betrouwbare partner wil zijn én zo over wil komen. We hebben kennis van het overheidsdomein, zijn een gedegen partner en helpen graag met de uitdagingen waar ministeries, provincies, ZBO’s, RWT’s  en non-profit instellingen voor staan.  

Of het nu gaat om beleidscommunicatie, gedragsbeïnvloedingscampagnes of een digitale transitie; we zijn sterk in duidelijke communicatie met de burger. Omdat we het belang van de burger kennen, maar ook dat van de overheid. Heldere communicatie leidt tot meer kennis en minder vragen. En dat scheelt tijd en geld. Daarnaast richten we ons op het maken van maatschappelijke verbinding, reputatievraagstukken, maar ook op praktisch communicatieadvies, communicatieonderzoek en creatie van communicatiemiddelen.

""

Enkele opdrachtgevers binnen overheid en non-profit waarmee wij prettig samenwerken: