Maatschappelijke
verbinding

De kenniseconomie verandert in een betekeniseconomie. Mensen zoeken maatschappelijke verbinding en committeren zich aan organisaties die dit ook doen. Thema’s als duurzaamheid, veiligheid en gezondheid staan op alle agenda’s. De samenleving stelt strengere eisen aan de sociale en ecologische voetafdrukken van organisaties. BOOM helpt het evenwicht te vinden tussen people, planet en profit.

Maatschappelijke verbinding levert win-winsituaties op

Organisaties hebben te maken met meer dan alleen economische belangen of financiële verantwoordelijkheden. Corporate social responsibility is voor ons het moderne ondernemerschap. Het levert een win-winsituatie op; een positieve bijdrage aan de maatschappij én een hogere waardering van uw organisatie of merk. Werken vanuit een duidelijke purpose zorgt voor focus, geeft energie en versterkt het onderscheidend vermogen.

 

Purpose als license to grow

Veel organisaties hebben moeite om hun activiteiten te verbinden aan grotere, maatschappelijk relevante thema’s. Wij brengen het ‘waarom’ van het doen en laten van organisaties duidelijk in kaart. Belangrijk uitgangspunt is dat de purpose voortkomt uit het ‘hart’. En dat het sterk verankerd wordt in de identiteit en strategie. Alleen dan is het daadwerkelijk mogelijk om een verschil te maken; is er sprake van deep purpose. En geeft het zowel de license to operate als de license to grow.