JEI bij positioneringsvraagstukken

Positioneren geeft grip op een merk, bedrijf of instelling. Vanuit de juiste focus, is sturing te geven aan branding, communicatie en gedrag. Doelgroepen én medewerkers motiveren en activeren, daar draait het om.

Bij positioneringsvraagstukken heeft u te maken met vele zienswijzen en krachtenvelden. BOOM Communicatie vliegt een positionering daarom op integrale en doortastende wijze aan met onze JEI-aanpak. Daarmee doorgronden we uw organisatie- of merkidentiteit, uw doelgroepen en uw omgeving. Samen plaatsen we de toekomst in de juiste context, met uw organisatie- of merkidentiteit als belangrijk ijkpunt. Want wie dicht bij zichzelf blijft, is geloofwaardig, aantrekkelijk en effectief.

JEI in vier stappen

Met de JEI-aanpak brengen we drie domeinen in kaart: authenticiteit, relevantie en onderscheidend vermogen. Op basis hiervan stellen we vast welke positie uw merk of organisatie in kan nemen en hoe u daar kunt komen. Met een op uw situatie afgestemde positionering, geeft u voortaan met een duidelijk doel voor ogen sturing aan symboliek, communicatie en gedrag.

Onze JEI-aanpak bestaat uit vier stappen:

Communicatiebureau Aanpak Positioneringsvraagstukken Duiden

Richting bepalen, begint bij duiding. Welke positie heeft u nu? Wat zijn de mogelijkheden en ambities? En welke kenmerken maken u uniek en relevant? Met gericht onderzoek scheppen we helderheid; belichten we het speelveld. Zo vertrekken we vanuit de juiste context.

Communicatiebureau Aanpak Positioneringsvraagstukken Richten

Vanuit alle verkende perspectieven en met scherpe analyses, benoemen we ‘Je Eigen Identiteit’. Met die organisatie- of merkidentiteit als vertrekpunt, formuleren we een gefundeerde visie en strategie. En maken we samen met u verantwoorde keuzes. Gericht op een even ambitieuze als realistische toekomst.

Communicatiebureau Aanpak Positioneringsvraagstukken Vertalen

We maken inzichtelijk welke stappen nodig zijn om de gewenste positie te claimen. En hoe die stappen in de praktijk daadwerkelijk gezet kunnen worden, gerekend vanuit het huidige startpunt.

Communicatiebureau Aanpak Positioneringsvraagstukken Presteren

Met een duidelijk doel voor ogen geeft u lading en zeggingskracht aan ‘Je Eigen Identiteit’ en daarmee aan uw kracht. Met voortdurende sturing op symboliek, communicatie en gedrag, maakt u van uw bedrijf of instelling een betekenisvolle organisatie en van uw producten of diensten stevige merken.

Succesvolle organisaties en merken stemmen af op hun doelgroepen, hun omgeving en vooral op hun eigen kracht. Met onze JEI-aanpak brengen we deze domeinen in kaart en kunnen we vanuit ‘Je Eigen Identiteit’ positie bepalen: authentiek, onderscheidend en relevant. Met invloed op de houding en het gedrag binnen uw organisatie en als vertrekpunt voor effectieve branding en communicatie.