JEI bij internal branding

Succesvolle organisaties denken en handelen vanuit hun missie; hun ‘bedoeling’. Niet alleen op managementniveau, maar als totale organisatie. In hun dagelijkse contacten, met elkaar en met klanten, geven uw medewerkers lading en zeggingskracht aan de identiteit van uw organisatie. Daarmee zijn zij een bepalende factor voor zowel uw interne effectiviteit als uw imago. En daarmee voor uw succes.

Internal branding versterkt het merkgericht denken en handelen van uw mensen. Het verklaart de koers en maakt duidelijk wat er van iedereen wordt verwacht. BOOM Communicatie stelt dat die richting en sturing het best kan plaatsvinden vanuit 'Je Eigen Identiteit’ (JEI), die de authentieke, relevante en onderscheidende kenmerken van uw organisatie of merk tastbaar maakt. Gericht op uw missie en strategie. Met die ‘eigen identiteit’ als vertrekpunt voor het gedrag binnen uw organisatie, geeft u op een natuurlijke en effectieve manier sturing aan mensen en processen.

Internal branding in vier stappen

Merkgericht werken vertrekt vanuit een heldere koers voor uw organisatie. Is die positionering bepaald, dan krijgt ‘Je Eigen Identiteit’ zeggingskracht op het moment dat iedereen hier kennis van heeft genomen en er naar gaat handelen. Daar is gerichte sturing voor nodig, die voortdurend is terug te voeren op de vier stappen in het proces van internal brandig: verklaren, laden, beleven en borgen. Als steeds deze vier stappen worden gezet bij bestaande en nieuwe activiteiten die uit de koers voortkomen, komt de gewenste richting daadwerkelijk naar voren in dé bepalende factor voor organisaties en merken: gedrag. Zo wordt internal branding binnen uw organisatie geen project op zich, maar zorgt het er voor dat merkgericht denken en handelen in dagelijkse situaties vanzelfsprekendheid is.

 

Communicatiebureau Internal Branding Verklaren

Een succesvolle implementatie begint bij de start. Door aan iedereen duidelijk te maken welke koers er is, worden ambities en verwachtingen gelijkgestemd. Het wordt duidelijk waarom de (nieuwe) richting belangrijk is en wat er nodig is om vooruit te komen, gericht op het versterken van ‘Je Eigen Identiteit’. 


Communicatiebureau Internal Branding Laden

De organisatie- of merkidentiteit krijgt lading wanneer deze daadwerkelijk terugkomt in communicatie en gedrag. In beeld, taal en in de manier van werken. De identiteit wordt tastbaar en robuust.


Communicatiebureau Internal Branding Beleven

Als de organisatie- of merkidentiteit zichtbaar wordt in onder meer content, communicatiemiddelen, werkwijzen en de cultuur, krijgt de koers betekenis. Iedereen herkent de ingeslagen richting en ervaart dat het de gewenste focus aanbrengt.  


Communicatiebureau Internal Branding Borgen

Komt het merkgericht denken en handelen op deze manier in de dagelijkse praktijk naar voren, dan vindt er op een natuurlijke wijze borging plaats. Eventueel kunnen de (nieuwe) werkwijzen, afspraken en procedures nu formeel vastgelegd worden. Maar vaak is dat niet nodig. Want ‘Je Eigen Identiteit’ is zichtbaar geworden en is voor iedereen het vanzelfsprekende vertrekpunt voor communicatie en gedrag.

Internal branding versterkt uw merkgericht denken en handelen. Het verklaart de koers en maakt duidelijk wat er van iedereen wordt verwacht. Die richting en sturing kan het best plaatsvinden vanuit ‘Je Eigen Identiteit’ (JEI), die de authentieke, relevante en onderscheidende kenmerken van uw organisatie of merk tastbaar maakt. Gericht op uw missie en strategie. Met die ‘eigen identiteit’ als vertrekpunt voor het gedrag binnen uw organisatie, geeft u op een natuurlijke en effectieve manier sturing aan mensen en processen.