JEI bij fusies of overnames

Een fusie of overname is ingrijpend en complex. Zaken komen letterlijk bij elkaar. Verschillen worden zichtbaar. Dat levert spanningen op. Én mogelijkheden, zowel intern als extern. Het is daarom zaak om krachtig en overtuigend richting te geven aan de gewenste organisatie-identiteit(en), de marketing en de communicatie. Vanuit een heldere missie en een tastbare visie.

Om de krachtenvelden in kaart te brengen en het nieuwe perspectief te bepalen, hanteert BOOM Communicatie bij fusies en overnames de JEI-methodiek. Daarmee brengen wij strategisch focus aan en krijgen personeel, klanten en stakeholders duidelijkheid over de betekenis van de fusie of overname en hun rol daarin.

JEI in vier stappen

Bij een fusie of overname moeten strategische keuzes worden gemaakt én doorvertaald. De missie en de hieruit voorkomende visie, moet concreet en zichtbaar worden op de werkvloer. Gedrag en communicatie van medewerkers moeten sturing krijgen, gericht op de nieuwe koers. Liever niet directief, maar juist door motivatie en activatie vanuit de vastgestelde richting. Een richting die ook tastbaar gemaakt wordt met duidelijke keuzes over de te voeren merkenarchitectuur en de consequenties die dat heeft voor marketing en communicatie.

Om bij een overname of fusie verantwoorde uitspraken te kunnen doen over zaken als missie, visie, identiteiten en culturen, te voeren namen en merken en het implementeren van de nieuwe koers, hanteert BOOM Communicatie de JEI-aanpak. We hebben daarbij niet alleen oog voor de organisaties of merken die samengaan, maar ook voor hun doelgroepen en de nieuwe verhouding die zij krijgen tot concurrerende bedrijven of instellingen. In vier stappen werken wij toe naar concreet resultaat:

Communicatiebureau Aanpak bij Fusies of Overnames Duiden

Bij een fusie of overname spelen tal van interne en externe factoren een rol. Wij brengen de context helder in beeld, zodat u tijdens visie- en strategieontwikkeling over waardevolle informatie en diepe inzichten beschikt. Dat doen wij door nader af te stemmen, te onderzoeken en scherp te analyseren. Zo komen wij tot weloverwogen uitspraken over ‘Je Eigen Identiteit’ (JEI) van de organisaties of merken die bij de overname of fusie zijn betrokken.

Communicatiebureau Aanpak bij Fusies of Overnames Richten

Visie en duidelijkheid zijn bepalend voor het succes van de overname of fusie. Want een halfslachtige aanpak leidt tot onzekerheid en weerstanden. Wij helpen om een passende en houdbare koers vast te stellen en het momentum ten volle te benutten, zowel binnen als buiten uw organisatie(s).

Communicatiebureau Aanpak bij Fusies of Overnames Vertalen

Om missie, visie en strategie succesvol in de praktijk te brengen, maken we de concrete doorvertaling naar activiteiten en (communicatie-)middelen. Gericht op het motiveren en activeren van uw mensen en op het informeren van uw doelgroepen. Met de vastgestelde koers helder voor ogen.

Communicatiebureau Aanpak bij Fusies of Overnames Presteren

Binnen en buiten uw organisatie maakt u duidelijk waar u voor staat. U verklaart de koers en geeft daar lading aan. De fusie of overname krijgt betekenis voor personeel, klanten en stakeholders, zorgt voor draagvlak en leidt tot de gewenste nieuwe mogelijkheden.

Juist in een complexe, sterk veranderende situatie, is er behoefte aan duiding en richting. Aan een aanpak die duidelijkheid schept en versterkend werkt. Vanuit een krachtige visie en gericht op activatie. Op die manier wordt een overname of fusie aangegrepen waarvoor deze bedoeld is: een stap vooruit zetten.