JEI bij communicatievraagstukken

Effectieve communicatie komt voort uit een heldere, krachtige visie. En uit een integrale benadering. Want alleen als de feiten bekend zijn en het vraagstuk in perspectief is geplaatst, komen er oplossingen die daadwerkelijk tot resultaat leiden. Daarom kijkt BOOM Communicatie verder dan de vraag zelf. Dat doen wij met onze JEI-aanpak, onder meer om te doorgronden wat de ware identiteit van een merk of organisatie is en welke motieven er spelen bij de doelgroepen. Zo komen we tot een heldere analyse en maken we de juiste keuzes.

JEI in vier stappen

Met de door ons ontwikkelde JEI-aanpak pakken wij communicatievraagstukken op integrale wijze aan. We analyseren zowel interne als externe factoren, vanuit verschillende perspectieven. Zo komen we tot de kern van het vraagstuk en hebben we zicht op de feiten. Dat leidt tot gerichte keuzes, doelgericht handelen en het effectief inzetten van marketing en communicatie. Altijd met ‘Je Eigen Identiteit’ (JEI) voor ogen. Bij communicatievraagstukken handelen wij in vier stappen:

Communicatiebureau Aanpak bij Communicatievraagstukken Duiden

Het plaatsen van de vraag in de juiste context. We brengen de organisatie- of merkidentiteit nauwgezet in kaart. We inventariseren en analyseren doelgroepen, concurrenten en andere factoren die bepalend zijn in het vraagstuk.

Communicatiebureau Aanpak bij Communicatievraagstukken Richten

Vanuit de verkregen informatie en inzichten, komen wij met een scherp geformuleerde visie. Samen maken we doordachte keuzes. Het resultaat is een op uw vraag toegespitste strategie, die focus aanbrengt.

Communicatiebureau Aanpak bij Communicatievraagstukken Vertalen

De strategische keuzes hebben consequenties voor communicatie én organisatie. Die worden zichtbaar in de concrete adviezen, acties en (communicatie)middelen, waarmee we aan het gewenste resultaat gaan werken.

Communicatiebureau Aanpak bij Communicatievraagstukken Presteren

Doelgericht en slagvaardig brengen we de adviezen in de praktijk. Omdat er van tevoren scherpe keuzes zijn gemaakt, benut u geld en energie effectief. Een vastomlijnde planning en een geoliede aanpak zorgen voor resultaat.

Communicatievraagstukken zijn vaak complex en specifiek. Of het nu gaat om een interne communicatiekwestie of een extern profileringsvraagstuk, een strategische herpositionering of het lanceren van een nieuwe activiteit: de JEI-aanpak staat voor een integrale, analytische benadering die gerichte antwoorden geeft. Antwoorden waarmee het vraagstuk daadwerkelijk wordt aangepakt, afgestemd op uw situatie.