JEI bij campagnes

‘Resultaat boeken’. Nog vaak een holle kreet als het om campagnes gaat. Want als het creatieve proces eenmaal op gang komt, wint opportunisme het meestal van realisme. Wij vinden een campagne pas goed, als hij effectief is. Om dat te bereiken, is een doordachte aanpak essentieel. Onze JEI-methodiek helpt om slimme en verantwoorde keuzes te maken. Gericht op resultaat, om welk soort campagne het ook gaat: voorlichting, promotie, werving of andere vormen van activatie.

JEI in vier stappen

Een campagne moet leiden tot de gewenste ‘return on investment’. Dat vraagt zowel om kennis en ervaring, als om een integrale en realistische kijk op de zaak. Daarom analyseren wij de situatie en maken we scherpe keuzes. Samen met u, met behulp van onze JEI-aanpak. Die aanpak bestaat uit vier stappen:

Communicatiebureau Aanpak bij Campagnes Duiden

Het begint allemaal bij het inleven in uw organisatie, product of merk. Wat zijn de authentieke kenmerken, de sterktes én de valkuilen. En welke behoeftes en barrières bestaan er bij  doelgroepen? Welke alternatieven hebben die doelgroepen voorhanden en hoe profileert die concurrentie zich? Door de situatie te duiden, kunnen we doelstellingen formuleren die concreet en haalbaar zijn. En passen binnen uw budget.

Communicatiebureau Aanpak bij Campagnes Richten

Succesvolle organisaties en merken durven te kiezen. Dat doen we op een verantwoorde manier. Met de uit de duidingsfase verkregen informatie bepalen we samen wat wél en wat níet. We brengen focus aan en stippelen de strategie uit die tot het grootste effect leidt. Effectiviteit wordt vanzelfsprekend ook bepaald door het benutten van de juiste communicatiekanalen. Een op het doel afgestemde crossmediale mix levert de gewenste ‘return on investment’. Meetbaar te maken in views, clicks, spots, likes, CTR, GRP’s, OTH’s, enzovoorts.

Communicatiebureau Aanpak bij Campagnes Vertalen

In wat er daadwerkelijk gecommuniceerd gaat worden, stoppen we gedrevenheid en creativiteit. We leggen de lat hoog. We kiezen nooit voor het campagneconcept dat alleen maar ‘leuk’ of ‘mooi’ is. Het moet naadloos passen bij uw organisatie of merk, mét de gewenste uitwerking op uw doelgroep. Om hier al vooraf zeker van te zijn, testen we campagnes op het beoogde effect.

Communicatiebureau Aanpak bij Campagnes Presteren

Het succes van een campagne hangt ook af van een vlekkeloze lancering en een voortdurende evaluatie. Want waar bijsturen tot een groter effect kan leiden, moet die kans aangegrepen worden.

Een campagne die alleen ‘grappig’, ‘leuk’ of ‘mooi’ is, vinden wij te vrijblijvend. Wij willen dat iedere campagne zijn doel bereikt. Op korte én lange termijn. De JEI-aanpak levert het inzicht om daartoe de juiste keuzes te maken. Zo is iedere campagne authentiek, relevant en onderscheidend. En vooral effectief.