Digitale transformatie

De wereld digitaliseert. Dat biedt uitdagingen en kansen. Het dwingt organisaties om met nieuwe ogen naar hun business te kijken. Een succesvolle digitale transformatie vraagt een integrale aanpak. BOOM helpt organisaties in alle facetten van dat proces. Voor ons is digitale technologie geen doel op zich, maar een steeds belangrijk onderdeel van de overkoepelende strategie.

Digitaal transformeren vergt een integrale benadering

Digitaal transformeren raakt alle onderdelen van de organisatie. En de klant vervult daarin meer dan ooit een sleutelrol. Van organisaties wordt niet alleen verwacht dat zij inzicht hebben in de customer journey, maar ook dat zij hun dienstverlening en services daar nauw op afstemmen. Een goede samenwerking tussen verschillende afdelingen is daarom voorwaardelijk. Door (interne) stakeholders tijdig in het proces te betrekken, creëren we draagvlak en synergie.

 

Visie op digital

Wij zien digitale transformatie als (complex) veranderproces. Startend vanuit een sense of urgency en met een duidelijke visie op digital. Klantdata is (binnen de privacygrenzen) beschikbaar en vormt belangrijke input voor strategische beslissingen. Van daaruit zijn bedrijfsprocessen en producten en diensten doelgericht te digitaliseren. Bij transformatietrajecten stellen wij echter altijd de mensen, en niet de technologie, centraal. Zíj bepalen namelijk het succes van de transitie. ‘Customer first, maar wél merkgedreven’, is dan ook ons credo.