Succesvolle organisaties en merken hebben een duidelijk doel voor ogen. Ze nemen bewust positie in. Daarbij houden ze rekening met hun doelgroepen, hun omgeving en vooral met hun eigen kracht. Vandaar dat wij eerst ‘Je Eigen Identiteit’ doorgronden, voordat we koers bepalen voor uw organisatie of merk.

Soms is een nieuwe positionering nodig bij een belangrijke verandering, zoals bij een fusie of overname. Er is dan behoefte aan gefundeerde keuzes over de organisatie-, marketing- en communicatieactiviteiten. Ook organisaties die zich snel ontwikkelen, denken vaak goed en strategisch na over hun toekomst. Toch heeft positioneren zulke aanleidingen niet nodig. Want gericht positie kiezen is voor elk merk en iedere organisatie dé bepalende factor voor succes.

Vanuit de juiste focus, is invulling en sturing te geven aan branding, communicatie en aan alle andere processen die er toe doen. Afhankelijk van uw branche kunnen die processen heel verschillend zijn. Maar één ding hebben ze gemeen: het zijn uw mensen die het moeten doen. Hún handelen is bepalend voor het bereiken van de gewenste positie; voor het waarmaken van uw ambities. Een heldere en gedragen koers is nodig om iedereen richting te kunnen geven.

Richten begint bij duiden. Welke positie heeft u nu? Wat zijn de mogelijkheden en ambities? En welke kenmerken maken u uniek en relevant? Met onze JEI-aanpak brengen we daarom drie domeinen in kaart: doelgroep, omgeving en eigenheid. Samen plaatsen we uw toekomst in de juiste context, met uw organisatie- of merkidentiteit als belangrijk ijkpunt. Want alleen merken en organisaties die dicht bij zichzelf blijven zijn geloofwaardig, aantrekkelijk en effectief.

Diensten die wij aanbieden op het vlak van positionering zijn onder meer:

  • Bepalen positionering
  • Bepalen merk- en kernwaarden
  • Bepalen missie en visie
  • Inrichten van producten en dienstenportfolio
  • Richten van marketing, communicatie en sales
  • Online positioneren

Meer weten over dit onderwerp?

Bel of mail ons voor meer informatie. Uiteraard kunnen wij u ook terugbellen.

Meer weten?