Communicatie- en marketingprofessionals die resultaat willen, nemen beslissingen op basis van data. Zo kunnen ze gericht sturen op het gewenste effect. BOOM Communicatie onderbouwt belangrijke beslissingen daarom met toegepast communicatieonderzoek. Dat levert analyses en adviezen op die de effectiviteit van uw communicatie-inzet vergroten. En het ‘fingerspitzengefühl’ dan? Dat nemen we serieus, maar nooit als uitgangspunt.

Onze onderzoekswerkzaamheden geven overzicht en scheppen helderheid. Voor, tijdens of na een communicatie-actie. Of het nu gaat om het meten van de effectiviteit van een campagne, het bepalen van de doeltreffendheid van een creatief concept, het vaststellen van de identiteit van een merk of organisatie, het meten van uw imago, of om het achterhalen van insights van doelgroepen: een evidence based aanpak biedt meerwaarde.

Ook tijdens communicatieonderzoek werken wij volgens onze JEI-methodiek, waarmee we het krachtenveld op pragmatische wijze onderzoeken en analyseren. Dit maakt het mogelijk snel tot de kern door te dringen. Daar zijn wij sterk in. Vaak doen we dat met kwalitatief onderzoek. En als de situatie daarom vraagt met kwantitatief onderzoek, of een combinatie. De uitkomsten vormen het waardevolle uitgangspunt voor doordachte strategieën en gefundeerde adviezen. Dat levert geloofwaardige communicatie op, gericht op concreet resultaat.

Diensten die wij aanbieden op het vlak van communicatieonderzoek zijn onder meer:

  • Bepalen identiteit en imago
  • Stakeholder- en doelgroepenonderzoek
  • Pre- en posttesting
  • Analyse en evaluatie
  • User experience en research
  • Lezers- en middelenonderzoek

Meer weten over dit onderwerp?

Bel of mail ons voor meer informatie. Uiteraard kunnen wij u ook terugbellen.