Cultuur en
verandering

Een cultuur is veel meer dan een optelsom van normen en (kern)waarden. Het is de manier waarop de identiteit van de organisatie in het gedrag van medewerkers tot uiting komt. Een gezonde cultuur is als een voedingsbodem. Is die vruchtbaar, dan leidt dat tot groei en succes. BOOM helpt bij het creëren van waardengedreven organisaties. Dat doen wij onder meer door integraal te sturen op gedrag en leiderschap.

Waardevolle organisaties hebben een geloofwaardige en gezonde cultuur

Niet voor niets zeggen wij vaak: ‘om buiten te winnen, moet je binnen beginnen!’ Juist in een tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen, is het zaak om als organisatie wendbaar te zijn en adaptief vermogen te ontwikkelen. Een vitale cultuur is hierbij essentieel. Interne afstemming van kennis, houding en gedrag zijn voorwaarden om extern succes te boeken. Grip krijgen op veranderingen in een organisatie, valt of staat met het creëren van betekenis, draagvlak en adoptie bij betrokkenen. Daarom zitten wij tijdens een verandertraject graag dicht op het vuur. Met als doel om iedereen vanuit dezelfde waarden en ambities te laten bijdragen aan de toekomst van de organisatie.


Purpose stuurt cultuur

Succesvolle verandertrajecten brengen nieuwe energie. Veelal komt die voort uit zaken die al goed gaan; die de organisatie kenmerken. In onze visie start alignment bij de identiteit van de organisatie en het centraal stellen van een purpose. Wat is het doel en wat drijft de medewerkers en de leiding? Het is daarbij de kunst om goed te luisteren naar wat er speelt; binnen én buiten de organisatie. En om van daaruit gericht te sturen. Deze bottom-up benadering maakt iederéén binnen de organisatie tot eigenaar van de cultuur. En dat sorteert effect.