Cultuur en
verandering

Een cultuur is veel meer dan een optelsom van normen en (kern)waarden. Het is de manier waarop de identiteit van de organisatie in het gedrag van medewerkers tot uiting komt. Een gezonde cultuur is als een voedingsbodem. Is die vruchtbaar, dan leidt dat tot groei en succes. BOOM helpt bij het creëren van waardengedreven organisaties. Dat doen wij onder meer door integraal te sturen op gedrag en leiderschap.


 

Waardevolle organisaties hebben een geloofwaardige en aanstekelijke cultuur

Niet voor niets zeggen wij vaak: ‘om buiten te winnen, moet je binnen beginnen!’ Juist in een tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen, is het zaak om als organisatie wendbaar te zijn en adaptief vermogen te ontwikkelen. Een vitale cultuur is hierbij essentieel. Interne afstemming van kennis, houding en gedrag zijn voorwaarden om extern succes te boeken. Grip krijgen op veranderingen in een organisatie, valt of staat met het creëren van betekenis, draagvlak en adoptie bij betrokkenen. Daarom zitten wij tijdens een verandertraject graag dicht op het vuur. Met als doel om iedereen vanuit dezelfde waarden en ambities te laten bijdragen aan de toekomst van de organisatie.


Purpose stuurt cultuur

Succesvolle verandertrajecten brengen nieuwe energie. Veelal komt die voort uit zaken die al goed gaan; die de organisatie kenmerken. In onze visie start alignment bij de identiteit van de organisatie en het centraal stellen van een purpose. Wat is het doel en wat drijft de medewerkers en de leiding? Het is daarbij de kunst om goed te luisteren naar wat er speelt; binnen én buiten de organisatie. En om van daaruit gericht te sturen. Deze bottom-up benadering maakt iederéén binnen de organisatie tot eigenaar van de cultuur. En dat sorteert effect.
 

Gemeenschappelijke waarden zijn niet alleen verbindend; ze werken ook versterkend. Succesvolle organisaties nemen niet voor niets hun identiteit als vertrekpunt. Herken de waardevolle identiteitskenmerken in uw organisatie en benut ze als fundament.

Ga naar het dossier over het onderwerp Identiteit en kernwaarden

Houding en gedrag kunnen het vliegwiel zijn voor het succes van een organisatie, of juist de belemmerende factor. Een goed inzicht in de drijfveren van medewerkers en de hierbij passende stijl van leiderschap is dus van het grootste belang. Evenals een gerichte visie op sturing en samenwerking. Vertrekkend vanuit gemeenschappelijke waarden en een gezamenlijk doel, komt de aanwezige kennis, kunde en energie optimaal tot ontwikkeling.

Ga naar het dossier over het onderwerp Teamontwikkeling en leiderschap

Ambitieuze organisaties besteden voortdurend aandacht aan hun professionaliteit. Enerzijds door uit te spreken hoe hoog zij de lat leggen en anderzijds door te faciliteren om die sprong ook daadwerkelijk te maken. Een optimale werkomgeving en geoliede processen zijn voorwaardelijk, evenals kennis- en teamontwikkeling. Zodat iedereen zijn professionele verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend neemt.

Ga naar het dossier over het onderwerp Professionalisering

Veranderen stuit op weerstand. Een goed begrip van de organisatiecultuur is daarom nodig om de verandering op een juiste manier in te zetten. Op een manier die emoties en cultuur verbindt met organisatorische doelen en prestaties. Alleen dan is een effectieve (gedrags)verandering mogelijk.

Ga naar het dossier over het onderwerp Cultuur- en gedragsverandering

Effectieve organisaties kenmerken zich door een duidelijke merkgestuurde lijn en een positieve cultuur. Afdelingen, teams en medewerkers die dezelfde ‘beliefs’ hebben, bereiken meer. Het is echter niet eenvoudig om iedereen binnen een organisatie op lijn te krijgen en om medewerkers het merk (intern en extern) te laten uitdragen. BOOM helpt organisaties op het gebied van alignment en internal branding.

Ga naar het dossier over het onderwerp Alignment en internal branding

Bekijk in dit dossier relevante artikelen over cultuur en verandering: