Strategische (aan)sturing voor snelgroeiende onderneming

Strategische (aan)sturing voor snelgroeiende onderneming

Als producent van led-armaturen is Illuxtron International een sterk groeiende onderneming. Gestart in een schuur, is de startup in vier jaar tijd een miljoenenbedrijf geworden. Deze ontwikkeling ging niet zonder slag of stoot. Op diverse fronten was er een herbezinning, herstructurering nodig, om de volgende stap te kunnen zetten. En er was sturing nodig om deze doorontwikkeling in goede banen te leiden.

Illuxtron International

Illuxtron International Catalogus

BOOM Communicatie werd gevraagd de koers voor de komende jaren in beeld te brengen en leverde de Chief Marketing Officer die de ingezette lijn als interim-manager vorm en inhoud ging geven, met name gericht op de marketing van Illuxtron, de in- en externe communicatie en de internal branding. Hierdoor werd een professionaliseringsslag gerealiseerd, nodig voor het verdubbelen van de omzet en het aantrekken van externe investeerders die de groeipotentie tot verdere wasdom kunnen brengen.

JEI-positionering

Om alles integraal aan te kunnen pakken, werd gestart met een JEI-positioneringstraject. Een belangrijke eerste stap, omdat snelgroeiende bedrijven vaak vooral bezig zijn met het verzilveren van alle kansen die zich aanreiken en daarmee de focus op de koers naar de achtergrond verdwijnt. Terwijl die focus in alle drukte juist zo belangrijk is om de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten. De positionering leverde de gewenste helderheid op, met concrete aandachtspunten voor onder meer marketing, communicatie, sales, bedrijfscultuur en management.

Merkenarchitectuur

Uit de analyses van BOOM Communicatie kwam ook naar voren dat het bedrijf haar aanvankelijke naam ‘Ledsprogress’ beter kon laten varen. Onder de moederorganisatie Ledsprogress werden verschillende merken gevoerd, wat richting de markt tot onduidelijkheid leidde. Met Ledsprogress als moederorganisatie en de drie merken Illuxtron, AC Lyne en EyeLeds, was een nieuwe merkenarchitectuur wenselijk. Ook, omdat de corporate naam Ledsprogress niet meer aansloot bij de koers die met de JEI-methode was bepaald. Voortaan wordt het belangrijkste merk als corporate naam benut. ‘Illuxtron International’ benadrukt meteen ook het internationale karakter van de onderneming.

Rewarding Brightness

Bij Illuxtron International heeft de JEI-methodiek geleid tot de gewenste focus en duidelijkheid, die wordt benut in de gehele communicatie. Daarin zijn de waarden ‘transparantie’ en ‘betrouwbaarheid’ van groot belang. Transparant zijn, is - zeker binnen de conservatieve en introverte b2b-markt waarin Illuxtron zich bevindt - een onderscheidende kracht die past in het huidige tijdsbeeld. En Illuxtron maakt dit ook waar in de praktijk. Onder meer door open en eerlijk te zijn over de herkomst en prestaties van haar producten en het uitvalpercentage, dat in het geval van Illuxtron zeer gering is. En over oplossingen die in de situatie van de klant een hele goede, of juist een slechte keuze zouden zijn. Alles bij Illuxtron is er op gericht om goed mee te denken, open te zijn over de producten in het assortiment en een bewezen hoge productkwaliteit te leveren. Alleen op die manier kunnen Illuxtron-producten zichzelf terugverdienen bij de klant. Op basis hiervan is de pay off ‘Rewarding brightness' ontwikkeld. Dat is niet alleen een statement naar klanten en prospects, maar ook naar de interne organisatie. ‘Rewarding brightness' geeft intern aan dat de motivatie om mee te blijven denken loont: slimme oplossingen worden daadwerkelijk gewaardeerd.

Interne communicatie

Illuxtron wil te allen tijde betrouwbaar, flexibel, transparant en inventief zijn. Dit komt naast de pay off ook tot uitdrukking in het totaalconcept, waarmee Illuxtron deze waarden in woord en beeld neerzet. Hierin worden slogans gebruikt als ‘exceeding expectations', ‘flexibility is key’ en ‘reliability first'. Die krijgen hun rol in de externe communicatie, al hebben ze minstens zoveel raakvlakken met de interne communicatie. Daarom worden deze slogans bij Illuxtron ook intern gebruikt, bijvoorbeeld op de wanden in het bedrijfspand. Het visuele ontwerp van dit creatieve concept, dat is gebaseerd op vervagende lichtbollen, associeert met het kernproduct van Illuxtron: licht. Een ‘look & feel' die dus aansluit op de business van Illuxtron.

Illuxtron Exceeding Expectations

Eén van de strategisch adviseurs van BOOM Communicatie is een jaar lang als interim-manager bij Illuxtron aan de slag gegaan in de functie van Chief Marketing Officer.

Interim-management

Met het positioneringstraject is de identiteit van Illuxtron vastgesteld en is de richting bepaald. Voortaan worden alle activiteiten ingezet met dat doel voor ogen. Dat geldt vanzelfsprekend niet alleen voor de communicatie, maar ook voor het handelen van de medewerkers; zij weten welke koers er is gezet en hoe zij hun bijdrage kunnen leveren om daar te komen. Het schept ook helderheid omtrent de arbeidsmarktcommunicatie van Illuxtron. Door werknemers te selecteren die daadwerkelijk passen bij de waarden van het bedrijf, wordt de bedrijfscultuur bestendigd. Om de ingezette koers daadwerkelijk vorm en inhoud te geven en zowel het management als het personeel hierin mee te nemen, is één van de strategisch adviseurs van BOOM Communicatie gedurende een jaar als interim-manager bij Illuxtron aan de slag gegaan als Chief Marketing Officer. Onder meer voor het inrichten van de marketingafdeling, het coachen van het management in het verdere ontwikkelproces, het professionaliseren en robuuster maken van de complete communicatie rondom het merkportfolio en het uitbreiden hiervan met een nieuw merk: BLE-ND.

BLE-ND

Afgestemd op de positionering van Illuxtron International, ontwikkelde BOOM Communicatie de strategie voor het innovatieve ‘BLE-ND’, evenals de naam en de visuele vertaling in logo en communicatiemiddelen. De naam BLE-ND staat voor ‘Bluetooth Low Energy – New Definition’. Het is een techniek die smartphones en tablets via bluetooth direct met laat communiceren met ledverlichting-units, waarmee het licht elke gewenste RGB-kleur kan aannemen. Op deze manier kan er naar eigen voorkeur geschakeld worden in verlichtingssfeer; van koel tot warm. Bewust is er door BOOM Communicatie geadviseerd BLE-ND niet als eigen merk in de markt te zetten, maar als de soortnaam voor een nieuwe technologie die ook door andere spelers benut kan worden. De innovatie werd geïntroduceerd op de toonaangevende, internationale beurs voor de verlichtingsindustrie: Light & Building in Frankfurt.

Communicatiemanagement EyeLeds

Capaciteit en kwaliteit

Niet alleen op strategisch en tactisch niveau is BOOM Communicatie betrokken bij de verdere ontwikkeling van Illuxtron International; ook bij het creëren en implementeren van de diverse middelen en activiteiten voor de merken Illuxtron, AC Lyne en Eyeleds, wordt een beroep gedaan op de dienstverlening. Zowel in de aansturing, als in de daadwerkelijke uitvoering hiervan. Deze werkzaamheden worden op detachering- en contractbasis door medewerkers van BOOM Communicatie verricht, waardoor Illuxtron altijd verzekerd is van de benodigde capaciteit en een kwalitatieve invulling.

Met een op een ambitieuze toekomst gerichte mindset en focus op de haar kenmerkende kwaliteiten, treedt Illuxtron uit de schaduw en zet het zichzelf voortaan zelfbewust in de spotlights.