Online huisadviseur van RDW

Online huisadviseur van RDW

De online dienstverlening van de RDW is omvangrijk en complex. Niet alleen voor wat betreft de  taken en diensten die de RDW met websites, modules, apps en social media toegankelijk maakt; ook voor wat betreft de diversiteit aan doelgroepen die dagelijks online contact heeft met deze publieke organisatie. In het continu verbeteren van hun online dienstverlening doet de RDW een beroep op BOOM Communicatie als vaste huisadviseur voor de online communicatie.
Vanuit de rijksoverheid voert de RDW enkele wettelijke taken uit, gericht op de mobiliteit in Nederland. Het gaat daarbij onder meer om de toelating en kentekenregistratie van voertuigen, toezicht op de APK (Algemene Periodieke Keuring) en het verstrekken van rijbewijzen. Alle taken zorgen voor een voortdurende en omvangrijke stroom contacten met particuliere en zakelijke klanten. Want de RDW staat in relatie tot iedereen die een brommer, motor, auto, caravan, aanhanger of motorboot heeft. En alle bedrijven die daar op de één of andere manier betrokken bij zijn, zoals autodealers, garagebedrijven en leasemaatschappijen. Om producten, diensten en informatie zo goed mogelijk beschikbaar te stellen aan de verschillende doelgroepen, heeft de RDW continu aandacht voor haar online kanalen.

Informatieomgeving APK Keurmeesters

Webrichtlijnen

Met een Europees aanbestedingstraject is BOOM Communicatie geselecteerd als vaste partner voor advies en ondersteuning bij het ontwikkelen en optimaliseren van de online communicatie. Kennis van online platforms met een hoge complexiteit, ervaring met processtructuren binnen publieke organisaties en een altijd doelgerichte benadering, worden in dat huisadviseurschap door de RDW gewaardeerd. Het adviseurschap vraagt bij het uitdenken en inrichten van online middelen vanzelfsprekend ook een voortdurende focus op de webrichtlijnen van de rijksoverheid, die technisch, visueel en inhoudelijk strikte eisen stellen. 

Niet alleen aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online producten en informatie, maar ook aan de functionaliteiten en de technische realisatie. Zodat bijvoorbeeld ook blinde en slechtziende gebruikers effectief gebruik kunnen maken van de websites en online modules. Of gebruikers met oude of juist zeer moderne (mobiele) devices.

RDW.nl

Eén van de projecten waarbij BOOM Communicatie betrokken wordt, is de herinrichting en het redesign van de corporate website RDW.nl; met meer dan 15 miljoen bezoekers per jaar het belangrijkste online platform van de RDW. Dit vraagt een grondige inventarisatie, heldere analyses, concrete doorvertalingen naar functioneel ontwerp en interactiedesign en diverse scenario’s voor het toe te passen interfacedesign in alle benodigde templates.

“BOOM Communicatie helpt ons om vanuit de gebruiker naar complexe online vraagstukken te kijken. Nuchter, doelgericht én met verrassend slimme oplossingen als resultaat."

Miriam de Raadt​ (RDW)

RDW Wireframe mockup

Projecten binnen het online huisadviseurschap kunnen ook een kleinschaliger karakter hebben, zoals het even telefonisch sparren over het verbeteren van een bestaande webapplicatie of advies over het wel of juist niet inzetten van een online kanaal. Of het uitdenken, ontwerpen en realiseren van een themawebsite die extra informatie of ondersteuning kan bieden, als er een nieuwe regeling van kracht wordt die gevolgen heeft voor voertuigbezitters of het bedrijfsleven. Complex of eenvoudig, adviserend of uitvoerend, strategisch of operationeel; als online huisadviseur ondersteunt BOOM Communicatie de RDW bij het ontwikkelen en verbeteren van het complete pakket aan online dienstverlening en informatievoorziening.