Ondernemersplein.nl bouwt positie uit

Ondernemersplein.nl bouwt positie uit

Met ongeveer 600.000 bezoeken per maand is Ondernemersplein.nl een snelgroeiend platform. Op Ondernemersplein.nl bundelt de overheid informatie voor ondernemers. Zij kunnen hier de informatie van allerlei (semi-)overheidsinstanties online vinden, op één centraal punt. Dat voorkomt zoeken in een versnipperd aanbod, het schept overzicht en levert tijdsbesparing op.

Ondernemersplein.nl is in het leven geroepen door de Rijksoverheid en bestaat uit informatie van instanties als de Kamers van Koophandel, Centraal Bureau voor de Statistiek, Belastingdienst, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RDW, UWV en alle Nederlandse gemeenten. Het platform is het officiële en centrale punt voor informatie over ondernemen. Bijvoorbeeld waar het gaat over personeel, innoveren, exporteren, belastingen, subsidies, management en investeren. Die informatie is beschikbaar in de vorm van een indrukwekkende hoeveelheid documenten, video's, formulieren, cijfers en berichten van officiële overheidsinstellingen.

Overheidslogo's

BOOM Communicatie werd door de instanties achter Ondernemersplein.nl geselecteerd om invulling en strategische ondersteuning te bieden bij de positionering van het platform. Met onderzoek, user-journeys, interactieve sessies en aan de hand van een brandkey-systematiek, werden de uitgangspunten voor de invulling en branding van Ondernemersplein.nl vastgesteld. Dit leverde onder meer een concreet antwoord op de vraag wat de merkessentie van het platform is en op welke manier het zich in de markt moet zetten.

Betrouwbaar en officieel

Ondernemersplein.nl biedt tijdsbesparing als belangrijk voordeel. Niet meer zoeken in een versnipperd aanbod van allerlei organisaties die mogelijk wél of geen informatie over het onderwerp leveren, maar voortaan zoeken op één centrale plek. En van daaruit alle benodigde informatie vinden. Vaak meteen op Ondernemersplein.nl zelf en soms op de website van één van de partners. Daarmee is Ondernemersplein.nl hét startpunt voor het vinden van informatie bij iedere (nieuwe) stap die een ondernemer zet. Het biedt hen overzicht en bespaart tijd.

“Met een goed begrip van onze propositie heeft BOOM Communicatie de positionering van ons merk verscherpt”

Jeroen van den Boogaard (Kamer van Koophandel Nederland)

BOOM Communicatie stelde dat deze voordelen pas worden ervaren als een ondernemer daadwerkelijk eens informatie komt halen op het informatieplein. Tijdens dat eerste contact is het cruciaal dat Ondernemersplein.nl haar positie bevestigd als onafhankelijk, officieel en betrouwbaar medium. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan zal de bezoeker al snel afhaken. De website lijkt dan teveel op de talloze andere websites die (vaak commerciële en onvolledige) informatie bieden aan ondernemers. Om die reden komen de officiële namen en logo’s van de samenwerkende instanties op Ondernemersplein.nl nu overal nadrukkelijk naar voren. In alle opzichten positioneert Ondernemersplein.nl zich als het officiële, betrouwbare informatiepunt dat snel en adequaat helderheid schept bij elke stap die een ondernemer zet.

Website Ondernemersplein Staand

Website Ondernemersplein Liggend

Advies en design interface

Het strategische kader heeft ook tot wezenlijke verbeteringen geleid van de interface van Ondernemersplein.nl. Daarbij werd de bij BOOM Communicatie aanwezige kennis en ervaring benut met complexe online informatieplatforms. Met het adequaat vinden van de juiste informatie voor ogen, zijn er concrete voorstellen gedaan en uitwerkingen gemaakt voor de functionele inrichting, inclusief de hiervoor benodigde designs. In de huidige release van Ondernemersplein zijn deze aanpassingen terug te zien, met winst voor het gebruikersgemak én het inlossen van de merkbelofte: tijdwinst en duidelijkheid voor ondernemers.

Website Ondernemersplein Gebruiker

Ondernemersplein.nl zet in op een bredere bekendheid bij haar doelgroepen en een nog groter aantal gebruikers. De brand key is daarom ook doorvertaald in strategieën voor de branding en de promotie van het platform. Daarbij zet het webplatform vanzelfsprekend vooral in op online marketing. Ook de kwalitatieve in- en aanvulling van het platform heeft een voortdurende focus. Tijdens deze verdere uitbouw en doorontwikkeling is BOOM Communicatie als communicatiepartner van Ondernemersplein.nl actief met begeleiding en advies.