De RDW voert campagne

De RDW voert campagne

Voor de RDW ontwikkelt BOOM Communicatie doorlopend communicatiecampagnes. Nationale voorlichtingscampagnes op internet, radio en televisie én kleinschalige, gesegmenteerde campagnes. Allemaal gericht op onderwerpen die met mobiliteit te maken hebben. Want de RDW is onder meer verantwoordelijk voor het toelaten en registreren van voertuigen, het toezien op de APK (Algemene Periodieke Keuring) en het uitgeven van rijbewijzen. Om deze taken succesvol uit te voeren, is effectief communiceren met de achterban cruciaal. Dat zijn alle organisaties en personen in de mobiliteitssector én de miljoenen Nederlanders die een voertuig bezitten.

“Juiste analyses, doortastende oplossingen en de nodige creativiteit”

Koen Peeters (RDW)

RDW Media

Preferred Supplier

Preferred supplier

Vanuit een Europees aanbestedingstraject is BOOM Communicatie door RDW geselecteerd als ‘preferred supplier’ voor het ontwikkelen en uitrollen van de voorlichtings- en themacampagnes. Die kunnen betrekking hebben op zeer uiteenlopende onderwerpen. Een voorbeeld is nationale campagne tegen tellerstandfraude op televisie, radio en internet.

Strijd tegen tellerfraude

Hoewel het aantal tweedehands auto’s waarbij met de tellerstand geknoeid is al jarenlang gestaag afneemt, blijft het een tastbaar probleem dat gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid. Wie een gebruikte auto koopt die veel meer kilometers heeft gemaakt dan gedacht, kan namelijk met onverwachte tekortkomingen van het voertuig te maken krijgen. Bijvoorbeeld slijtage van vitale onderdelen, waardoor de auto onveilig kan zijn en duurder is in onderhoud. Bovendien betaalt de koper – want daar is het de fraudeurs om te doen – een te hoge aanschafprijs, omdat het lijkt alsof de auto nog maar weinig gebruikt is. Als verantwoordelijke instantie in de strijd tegen tellerfraude, wilde de RDW het publiek met een campagne wijzen op dit fenomeen en hier actie op nemen.

Campagnestrategie

BOOM Communicatie adviseerde een strategie die de fraude met tellerstanden weliswaar op de kaart zet, maar geen onnodige ophef zou veroorzaken bij de miljoenen bezitters van een tweedehands auto. De campagne richt zich volledig op hét moment dat er toe doet in de strijd tegen tellerfraude: de koop van een tweedehands auto. Want als vóór de aanschaf blijkt dat er gesjoemeld is met de kilometerstand, zal de koop niet doorgaan. De auto is dan namelijk niet méér waard, maar juist minder. De verkoper blijft met de auto zitten en de koper gaat op zoek naar een auto waarvan hij wél zekerheid heeft over het aantal gereden kilometers. Die zekerheid kan de koper voortaan krijgen door aan de verkoper een recent tellerrapport van de auto te vragen, nog voordat hij de koopbeslissing maakt. Dat rapport van de RDW geeft uitsluitsel over de betrouwbaarheid van het aantal kilometers dat op de teller staat. Wil de koper de geldigheid van dat door de verkoper aangeleverde rapport nog verifiëren, dan kan dat met een online check.

RDW Verkoopschema Tellerraport

Overhandiging Autosleutel

De campagne maakt iedereen die met de gedachte speelt om een tweedehands auto te kopen bewust van zijn ‘macht’ tijdens het koopproces. De pay off geeft aan waarom het als koper belangrijk is om hierbij stil te staan en hoe problemen te voorkomen zijn: ‘Doe jezelf niet tekort, vraag het tellerrapport’. Commercials op radio en televisie en een online campagne wijzen iedereen die (binnenkort) van plan is om een nieuwe occasion te kopen, op de meerwaarde die het tellerrapport biedt. In het belang van de effectiviteit van de ingezette campagnemiddelen, zijn deze van tevoren getest en geoptimaliseerd. Koen Peeters, senior communicatieadviseur bij de RDW, is content met de samenwerking: “BOOM Communicatie heeft ons in dit project de juiste analyses, doortastende oplossingen en de nodige creativiteit geleverd”.

Soms hebben de campagnes van de RDW een kleinschaliger karakter, zoals de campagne die werd ingezet rondom de toelatingsprocedure Intelligente Transport Systemen (ITS).

.

Toelatingsprocedure ITS

De toelatingsprocedure van de RDW maakt het voor partijen zoals voertuigproducenten en onderzoeksinstituten mogelijk om onder strikte voorwaarden op de openbare weg in Nederland praktijkervaring op te doen met slimme vervoerstechnologieën, waarvan de zelfrijdende auto waarschijnlijk de meest tot de verbeelding sprekende is.

BOOM Communicatie gaf uitvoering aan de campagne die specifiek werd gericht op strategische stakeholders. Voor hen werden onder meer een website ingericht en een contenttoolkit samengesteld met teksten, infographics en een voorlichtende movie. Hiermee kunnen de stakeholders op hun beurt weer effectief communiceren over dit beleidsonderwerp.

“BOOM Communicatie weet keer op keer de kern van een communicatieprobleem te raken. Dat leidt tot doelgerichte, verrassende uitkomsten en effectieve campagnes”.

Alle campagnes die BOOM Communicatie voor de RDW verzorgt, groot of klein, moeten een bijdrage leveren aan het imago van de RDW als een publieke dienstverlener die betrouwbaar, transparant en proactief is. Dat vraagt van de campagnes dat zij doordacht, passend en effectief zijn. Koen Peeters: “BOOM weet keer op keer de kern van een communicatieprobleem te raken. Dat leidt tot doelgerichte, verrassende uitkomsten en effectieve campagnes”.

.

Introductie kentekencard

De campagne over de overgang van de klassieke papieren kentekenbewijzen naar de eigentijdse kentekencard is hiervan een voorbeeld. Voor de RDW zelf een omvangrijke en gecompliceerde operatie, met grote veranderingen voor systemen en procedures. Ook voor de mobiliteitsbranche een overgang die een andere manier van werken en voorlichten vraagt bij het aankopen of verkopen van een voertuig; of het nu gaat om een brommer, motor, auto, caravan, motorboot of aanhanger.

Gekozen werd voor een campagne met een gesegmenteerde en gelaagde aanpak. De mobiliteitsbranche werd tijdig geïnformeerd over de veranderingen en voorgelicht over hun nieuwe rol bij het aanvragen van kentekens en de hiermee verbonden kentekencards. Het grote publiek werd met een nationale campagne op radio en internet gewezen op de nieuwe situatie die in 2018 voor alle voertuigbezitters een feit moet zijn. Tot die tijd vindt er vervanging plaats van de papieren kentekenbewijzen naar de kunststof kentekencard bij elke verkoop van een gebruikt voertuig. Bij nieuwe voertuigen wordt de kentekencard sowieso afgegeven.   

“Het advies om de introductie niet als groot nieuws te presenteren is een uitstekende keuze gebleken”

RDW Kentekencard

Met de publiekscampagne op internet en radio werd de komst van de kentekencard aangekondigd, waarbij het gemak en de veiligheid van de card centraal stonden. De pay off werkte bevestigend: ‘Dat zit goed’. In alle visuele uitingen werd de kentekencard daadwerkelijk afgebeeld, zodat het officiële karakter van de communicatie nadruk kreeg, evenals het handzame formaat van de card.  

De tweede laag in de campagne gaf invulling aan de haalinformatie: hoe werkt de nieuwe card en wat wordt er van mij als voertuigbezitter verwacht? Een informatieve campagnewebsite en ondersteunende content, zoals infographics, instructievideo’s en informatieleaflets, gaven antwoord op deze vragen.

Uitstekende keuze

Koen Peeters, kijkt met tevredenheid terug op de introductiecampagne: “De overgang van de papieren kentekenbewijzen naar kentekencards was een rigoureuze systeemwijziging, met gevolgen voor voertuigbezitters, de mobiliteitsbranche en onszelf als RDW. Toch adviseerde BOOM Communicatie ons de introductie van de kentekencard ‘klein’ te houden. Niet presenteren als groot nieuws, maar de verandering laten zien en daarbij vooral vertrouwen wekken. Dat is een uitstekende keuze gebleken”.

RDW Flyer Kentekencard