• 19 oktober 2017

  Reclassering Nederland heeft BOOM Communicatie aangewezen als strategisch partner voor het ontwikkelen van haar website, na een aanbestedingstraject onder drie geselecteerde bureaus. In samenwerking met Axendo, dat verantwoordelijk is voor de...

 • 17 oktober 2017

  Social responsibility, maatschappelijk verantwoord ondernemen, reputatiemanagement, corporate governance: het zijn stuk voor stuk termen waaraan door bedrijven én door hun klanten en stakeholders steeds meer waarde wordt gehecht. Organisaties...

 • 11 oktober 2017

  Met de ondertekening van het Zeeuws Energieakkoord zetten de meer dan dertig aangesloten partners in op verduurzaming van de woningvoorraad in Zeeland. De aangesloten partners, overheden (gemeente en provincie), bedrijven, maatschappelijke...

 • 3 oktober 2017

  De Dopingautoriteit heeft twee kerntaken. Ten eerste de controlerende taak: het opsporen en bestraffen van dopinggebruik. Daarnaast ligt er een duidelijke opdracht bij de voorlichtings- en preventietaak. De overgrote meerderheid van de Nederlandse...